Bumpy szczęścia

Czy ja pisałam o wielkim dramacie, spowodowanym uszkodzeniem tego dynksu w Bampim, odpowiedzialnym za szczekanie oraz ruszanie głową i ogonem?

Nie bez powodu Matkę Autyzmu nazywa się czasami Matką Do Zadań Specjalnych. W sumie Ojcu też się należy jakieś uznanie, bo na ogół Matka wymyśla, a jemu przypada w udziale realizacja.

Znaleźliśmy warsztat reanimujący bezgłośnego Bumpy’ego.

Piter zawiózł delikwenta na rehabilitację.

Jesteśmy uratowani!