Urodziny

Jedna sukopatka, kotopies skrzyżowany z kozą, kończy dziś rok. I naprawdę wiele mnie kosztowało, żeby nie polecieć tabloidowym: „Jak się zmieniała?”.

Happy Happy Luna!

Długich lat w zdrowiu.

Psychicznym.

Sobie życzymy.