I WISH. I COULD. BUT I DON’T WANT TO

I znaleźliśmy się w wieku, trudna rada,

Że się człowiek przestał dobrze zapowiadać.

Ale, z drugiej strony, również cieszy się,

że się również przestał zapowiadać źle.

Wasowski, Przybora